ONDARE
ABRA MAGAZINE

Elkartearen aldizkaria, sektoreko albiste interesgarriak aurkitzeko.

Egin zaitez bazkide bere abantailez gozatzen hasteko

Bisita gaitzazu hemen:

Guardiako Kuadrillako eraikina – Arabako Errioxa, Gasteizko errepidea 2
01300 Guardia Araba

Bezeroarentzako arreta

(+34) 945 600 278
(+34) 945 621 078

Idatz iezaguzus

info@abrawine.com