PRIBATUTASUN-POLITIKA

Webgunearen jabearen datuak:

IZEN SOZIALA:  ASOCIACION DE BODEGAS DE RIOJA ALAVESA
IFZ:  G01107580
POSTA HELBIDEA: GASTEIZKO ERREPIDEA 2 01300, GUARDIA (ARABA)
HELBIDE ELEKTRONIKOA: ABRA@RIOJALAVESA.COM
TELEFONOAK: 945600278
ELKARTEEN ERREGISTROA: Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorr AS/A/23100/2020 erregistro-zenbakiarekin.
XEDE NAGUSIA: Gure eskualdean mahastizaintzako eta ardogintzako historia eta tradizioa duten familien batasuna

Datuen babesa

Datu pertsonalen babesari buruz indarrean dagoen eta aplikagarria den araudiaren arabera, jakinarazten dizugu zure datuak, IFZ: G01107580 eta helbide soziala: GASTEIZKO ERREPIDEA 2 01300, GUARDIA (ARABA) dituen ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAren titulartasuneko tratamendu-sisteman sartuko direla. Ondoren datu horien xedeak, kontserbazio-epeak eta oinarri legitimatzaileak adierazten dira. Hala eskatzen duten tratamenduetarako, profilak eta erabaki automatizatuak egin daitezkeela ere jakinarazten da, baita ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK egin nahi dituen lagapenak eta nazioarteko transferentziak ere.

EGINDAKO TRATAMENDUAK

Webgunearen kudeaketa

Helburua: Webgunearen funtzionaltasunerako beharrezkoak diren datuen tratamendua eta kudeaketa
Kontserbazio-epea: emandako baimenak irauten duen bitartean.
Oinarri legitimoa: Interesdunaren baimena
Datuen tipologia: Soilik identifikaziorako datuak
Lagapenak: Ez dira aurreikusten
Nazioarteko transferentziak: Ez dira aurreikusten
Profilen elaborazioak: Ez dira aurreikusten

Web formularioa

Helburua: zure kontsultei edo/eta eskaerei erantzutea
Kontserbazio-epea: Emandako baimenak dirauen bitartean.
Oinarri legitimoa: Interesdunaren baimena
Datuen tipologia: Soilik identifikaziorako datuak
Lagapenak: Bat ere ez
Nazioarteko transferentziak: Ez dira aurreikusten
Profilen elaborazioak: Ez dira aurreikusten

Araudia betetzeko kudeaketa

Helburua: Erakundearen araudia betetzearen ondoriozko betebeharrak kudeatzea eta izapidetzea
Kontserbazio-epea: Dokumentuen kopiak gordetzea, balizko erantzukizuna eskatzeko akzioak preskribatu arte.
Oinarri legitimoa: Lege bat betetzea
Datuen tipologia: Soilik identifikaziorako datuak
Lagapenak: beharrezkoa izanez gero, datuak arlo horretan eskumena duten organismo edo/eta administrazio publikoei jakinaraziko zaizkie, araudi aplikagarrian ezarritako betebeharrak betetzeko. Gainera, jakinarazten da lagapenaren oinarri legitimatzailea aplikatu beharreko araudian ezarritako betebeharrak betetzea dela.
Nazioarteko transferentziak: Ez dira aurreikusten
Profilen elaborazioak: Ez dira aurreikusten

Newsletterrak

Helburua: datuak biltzea, erregistratzea eta tratatzea marketin-helburuekin, dagokion bidalketa harpidetu den Newsletterrera egiteko
Kontserbazio-epea: Emandako baimenak dirauen bitartean.
Oinarri legitimoa: Interesdunaren baimena
Datuen tipologia: Soilik identifikaziorako datuak
Lagapenak: Bat ere ez
Nazioarteko transferentziak: Ez dira aurreikusten
Profilen elaborazioak: Ez dira aurreikusten

Merkataritza Ekintzak

Helburua: Datuak biltzea, erregistratzea eta tratatzea, gure produktu edo/eta zerbitzuen publizitatea eta merkataritza-prospekzioa egiteko
Kontserbazio-epea: Emandako baimenak dirauen bitartean.
Oinarri legitimoa: Interesdunaren baimena
Datuen tipologia: Soilik identifikaziorako datuak
Lagapenak: Bat ere ez
Nazioarteko transferentziak: Ez dira aurreikusten
Profilen elaborazioak: Ez dira aurreikusten

Interesdunen eskubideak

ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK erabiltzaileei jakinarazten die datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, mugatzeko, ezabatzeko, eramateko eta haien tratamenduaren aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituztela tratamenduaren arduradunaren aurrean, eta baita emandako baimena kentzeko eskubidea ere.

 • Sarbide-eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonal zehatzei eta egindako edo egingo den tratamenduari buruzko informazioa lortzeko, eta baita datu horien jatorriari buruz eskuragarri dagoen informazioari eta datu horiei buruz egindako edo aurreikusitako jakinarazpenei buruzkoa ere.
 • Zuzenketa-eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da datu zehaztugabeak edo osatugabeak aldatzea. ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAren kontrolpean dagoen informazioari dagokionez bakarrik egin ahal izango da, adibidez, erabiltzailearen datu pertsonalak jasotzen dituen webgune, irudi edo -edukietan argitaratutako iruzkinak ezabatzea.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Tratamenduaren arduradunak jatorrian aurreikusitako tratamenduaren helburuak mugatzeko duen eskubidea da.
 • Ezabatze-eskubidea: Erabiltzailearen izaera pertsonaleko datuak ezabatzeko eskubidea da, DBEOn bertan edo datu horiek garaiz eta behar bezala gordetzea eskatzen duten beste araudi aplikagarri batzuetan aurreikusitakoa izan ezik.
 • Eramangarritasun-eskubidea: Erabiltzaileak emandako datu pertsonalak formatu egituratuan, erabilera arruntean eta irakurketa mekanikoan jasotzeko eta beste arduradun bati helarazteko eskubidea.
 • Aurka egiteko eskubidea: Erabiltzaileak bere datu pertsonalak ez tratatzekoa edo ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK datu horiek tratatzeari uzteko duen eskubidea da.

Aurrez deskribatutako edozein eskubide erabili ahal izateko, honako baldintza hauek bete beharko ditu:

 • Idazki bat aurkeztea GASTEIZKO ERREPIDEA 2 01300, GUARDIA (ARABA) helbidera (ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAri) edo, bestela, ABRA@RIOJALAVESA.COM posta elektronikoz.

 • Eskatzen diren datuen titularrak bidalitako idazkiak honako lege-baldintza hauek bete beharko ditu:

  • Interesdunaren izen-abizenak eta NAN/AIZren edo edozein identifikazio-agiriren kopia. Ordezkaritza onartzen den salbuespenezko kasuetan, beharrezkoa izango da, halaber, hura ordezkatzen duen pertsona bitarteko beretik identifikatzea, eta baita ordezkaritza egiaztatzen duen agiria ere. Nortasuna egiaztatzen bada, NANaren fotokopiaren ordez zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bide erabili ahal izango da.
  • Eskaera zehazten duen eskaria. (Eskuratu nahi den informazioa eskatzen den ekitaldia). Tratamendu-sistema jakin bat aipatzen ez baduzu, zure datu pertsonalak dituen informazio guztia emango zaizu. Tratamendu-sistema jakin bati buruzko informazioa eskatzen baduzu, tratamendu-sistema horri buruzko informazioa baino ez. Hirugarren bati buruzko informazioa eskatzen baduzu, ezingo da inoiz eman. Telefonoz eskatuz gero, idatziz egiteko esango zaizu, eta nola egin dezakezun eta eskabidea zer helbidetara bidali behar duzun jakinaraziko zaizu. Ez da inoiz telefonoz informaziorik emango.
  • Jakinarazpenetarako helbidea.
  • Data eta eskatzailearen sinadura.
  • Egiten den eskariaren egiaztagiriak.
  • Interesdunak eskabidea bidali eta jaso duela egiaztatzen duen edozein bitarteko erabili behar du.

   

Azkenik, jakinarazten dizugu eskubidea duzula Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan erreklamazio bat aurkezteko, baldin eta jakiten baduzu edo uste baduzu gertaera batek datuen babesaren arloan aplikatzekoa den araudia urratzen duela.

ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK konpromisoa hartzen du behar diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, upategiek egindako tratamenduekin batera doazen eta erabilera-baldintzen atalean adierazten diren arriskuen mailaren arabera, haien osotasuna, konfidentzialtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko.

AZKEN EGUNERATZEA: 2021eko otsailaren 3a